คู่มือหัวข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์
350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.0 THB
“คู่มือหัวข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์”
เป็นหนังสือสำคัญมากสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหลาย
ไม่ว่าเป็นนักเทศน์ ครู หรือคริสเตียนที่จะศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว
เพื่อที่จะให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดในการใช้หนังสือเล่มนี้
ท่านควรจะอ่าน “วิธีศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์” ก่อน
ซึ่งจะแนะนำให้ท่านรู้จักหัวข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์
คู่กับพระคัมภีร์ของท่าน

Pages: 369
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2021
Publisher: eSTAR Foundation
Seeking the Unseen
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
The Psalmist tells us that God’s Spirit is present everywhere. While full recognition and complete submission to that presence may not be evident in any human context, the existence of God does not change. The spiritual reality of a creator and sustainer does not depend on our ability to comprehend or explain the divine. In the same way, the purposes of God are not limited by our lack of awareness of them. Buddhism claims no god, yet spiritual realities abound in popular practice. What are these realities? What do they mean to the practitioners?

How can understanding these realities inform Christ-followers seeking to communicate the good news of Jesus in ways that all can understand and relate to it? In answer to these and other questions, SEANET proudly presents its twelfth volume, Seeking the Unseen:
Spiritual Realities in the Buddhist World. Christian practitioners from thirteen different Buddhist cultures and regions share insights gained from their wide-ranging experiences and perspectives. From Sri Lanka to Japan, from China to the Philippines, these women and men, Asian and Western, present on a topic that is often missing in mission literature today. And for readers seeking personal insight into the growing spiritual complexities of their own place in the post-modern world, lessons from these authors will guide you with practical principles from engaging, firsthand cultural experiences.

ISBN: 9780878080465
Pages: 311
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2015
Publisher: William Carey Library
Sharing Jesus Holistically with the Buddhist World
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
This book compiles the works of “reflective practitioners” who are committed to developing creative approaches of communicating the gospel in culturally sensitive ways to the Buddhist peoples of the world with the hope of seeing them follow Jesus. The five major dimensions of a holistic witness among Buddhist peoples discussed are experiential dialogue, intellectual dialogue, biblical exposition, cultural sensitivity, and economic development.

ISBN: 9780878085088
Pages: 386
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2005
Publisher: William Carey Library
Communicating Christ in Asian Cities
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
Communicating Christ in Asian Cities: Urban Issues in Buddhist Contexts is the sixth volume in a series produced from the annual SEANET Missiological Forum held in Chiang Mai, Thailand. It developed from a keen awareness that certain urban concerns for evangelistic mission must be addressed in a unique way when viewed within the myriad and complex cultures found within Asian Buddhism. All authors included here write from many years of experience as Evangelical mission theologians, scholars, pastors and practitioners working within Asian urban Buddhist contexts. This book is divided into three sections with the first focused on foundational issues of ministry within the framework of Asian Buddhist cities. The second section includes four chapters addressing several contextual issues specific to peoples within Asian Buddhist cities. The final section includes three chapters on the topic of strategic means of evangelization found useful in specific Asian urban Buddhist contexts.

ISBN: 9780878080076
Pages: 297
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2009
Publisher: William Carey Library
Family and Faith in Asia
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
If Christian mission in Asia and most of the non-Western world is ever to advance, it must seriously consider the importance of family networks. Far too long the strategy of a “one by one” approach has stifled the spread of the gospel, reinforced a highly individualized unbiblical theology and destroyed social relationships that might lead to conversation, conversion and social transformation. With this concern in mind, SEANET is proud to present another volume in its series addressing critical missiological issues relevant to the practice of mission in Buddhist, Asian and many other contexts. Our title, Family and Faith in Asia: The Missional Impact of Extended Networks, attempts to issue a wake-up call to serious reflection on a highly ignored social reality in Buddhist and many other social contexts. The book is a resource useful for anyone wishing to study practical approaches to issues related to family and faith in Asia, particularly in Buddhist contexts for mission.

ISBN: 9780878080229
Pages: 352
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2010
Publisher: William Carey Library
Communicating Christ Through Story and Song
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
Communicating Christ Through Story and Song, the fifth volume in the Buddhist World series, presents models and case studies of communication of the Gospel through orality in Southeast Asia. With contributions from seasoned practitioners working in Cambodia, Thailand, Sri Lanka, Bhutan, and the Philippines, this insightful book explores the Biblical foundations – and the cultural imperative – of employing oral tradition to effectively communicate in Buddhist contexts.

ISBN: 9780878085118
Pages: 320
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2008
Publisher: William Carey Library
Communicating Christ in the Buddhist World
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
This is the fourth and latest volume in the Buddhist World series which includes Sharing Jesus in the Buddhist World, Sharing Jesus Holistically with the Buddhist World, and Sharing Jesus Effectively in the Buddhist World. Compiled from papers presented at the annual SEANET Missiological Forum in Thailand, Communicating Christ in the Buddhist World delivers fresh insights from mission theologians and practitioners. The first four chapters reflect on the theological framework by which Christians can fulfill the biblical mandate to evangelize and transform peoples. The next five chapters consider the significant sociological issues that have arisen in the Christian encounter with Buddhist peoples. The final three suggest some strategic ways forward for effective evangelism in the Buddhist world. May this book challenge the international Christian community to find better ways of relating to and approaching people of other faiths!

ISBN: 9780878085101
Pages: 296
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2006
Publisher: William Carey Library
Sharing Jesus Effectively in the Buddhist World
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
Description

This is the third book in the “Sharing Jesus in the Buddhist World” series, written by evangelical mission “reflective practitioners” who are committed to developing more effective ways to win the Buddhist peoples to the Lord Jesus Christ. The opening chapter describes “The Changing Demographic Context of Global Buddhism”; the next six describe some of the best models of mission approaches for reaching Buddhists; and the last four depict some past and present “people movements” or “church planting movements.”

ISBN: 9780878085095
Pages: 398
Binding: Paperback
Published: 2005
Publisher: William Carey Library
Christian Barriers to Jesus
300.00 ฿ 300.00 ฿ 300.0 THB
Expect some shaking and refining of your biblical worldview as you read this book.

Hindus often have a high view of Jesus, but they struggle with traditions and customs around Christianity and church. Christian Barriers to Jesus uniquely challenges readers to examine nine barrier-producing Christian traditions from three perspectives:
• Concerns Hindus commonly raise about the traditions
• Assumptions Christians may hold about the traditions
• Teachings of Jesus and Scripture that often question the Christian traditions that confuse, offend, and alienate Hindus from Jesus.

This book suggests that we are not asking deep enough questions about what is essential for following Jesus and what is non-essential human invention. If we truly care about Jesus, we must honestly address where those non-essential traditions unnecessarily alienate millions of people from him.

ISBN: 9780878085453
Pages: 304
Binding: Paperback
Published: 2017
Publisher: William Carey Library
การเงินตามหลักพระคัมภีร์ เล่ม 01
300.00 ฿ 300.00 ฿ 300.0 THB
หลายคนเชื่อว่า...
การเป็นอิสระทางการเงินคือการเรียนรู้วิธีเขียนแผนงบประมาณรายจ่ายและลงทุนสำหรับอนาคต แต่นั่นเป็นความจริงเพียงบางส่วน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการเงินคือ ท่าทีในใจคุณ เบื้องหลังการตัดสินใจเรื่องเงินทอง อะไรคือสิ่งที่ใจคุณเลือก? และอะไรกำลังนำทางจิตใจของคุณ?

มีข้อพระคัมภีร์มากกว่า 2,350 ข้อกล่วถึงเงินทองและทรัพย์สมบัติ และมีการนำปัญญาที่ไม่มีวันล้าสมัยนี้มาประยุกต์ใช้ คือกุญแจสู่ความสำเร็จทางการเงิน

บทเรียนการเงินตามหลักพระคัมภีร์นี้ ประกอบด้วย 3 เล่มคือ
01 - เคล็ดลับในการใช้แผนงบประมาณรายจ่าย - เล่มนี้จะสอนในเรื่องการบันทึกรายได้-รายจ่าย เคล็ดลับการวางแแผนและการเขียนแผนงบประมาณ รวมถึงมีตัวอย่างแบบฟอร์มที่จะช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้ ปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริง
02 - เคล็ดลับการลดหนี้สิน - หนังสือเล่มนี้จะแนะเคล็ดลับการลดหนี้สินที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
03 - เคล็ดลับในการให้และการลงทุน - หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเคล็ดลับในการบริหารการเงิน การถวาย และการลงทุนเพื่ออนาคตที่เป็นพระพรมากยิ่งขึ้น
บทเรียนทั้ง 3 เล่มนี้ จะสอนหลักการทางการเงินเชิงปฏิบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งคนนับล้านทั่วโลกได้ใช้การตัดสินใจเรื่องการเงินอย่างประสบความสำเร็จมาแล้ว

หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับแผนที่การเดินทางสู่เสรีภาพทางการเงินที่แท้จริงหนึ่งแผ่น

Pages: 97
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2007
Publisher: Crown Financial Ministries, Inc.
Gift & Duty
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
Is the Christian concept of grace anathema to the social structure of merit- making found in Buddhist karmic communities? Are all Buddhist forms of merit-making purely for religious purposes to assuage cosmic consequences or are there other reasons? Are there not Christian churches who operate under a legalistic view of Gods divine wrath and are in essence living as karmic communities of the Christian type? The result of discussions about these and other questions is the volume you now hold in your hand. SEANET proudly presents what is number 14 in its series of missiological reference texts, Gift and Duty: Where Grace and Merit Meet. Each of the ten authors presented here represent a particular perspective, both Christian and Buddhist, that can inform the other. The goal of this volume is to lead to a deeper understanding of the significance of diverse religious and cultural perspectives.

ISBN: 9781532638695
Pages: 220
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2017
Publisher: Wipf&Stock
Restored to Freedom from Fear, Guilt, and Shame
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
SEANET proudly presents Restored to Freedom from Fear, Guilt, and Shame, volume 13 in its series on intercultural and inter-religious studies.

These three cultural orientations impact the shaping and expression of worldview. While all are present to a certain extent in every context, this volume draws from the expressions and insights found from within the Buddhist world.

Understanding orientations differing from our own helps us understand more of ourselves, part of the enrichment resulting in the process of encounter. We require the lens of the world in order to better recognize our own cultural blindness.

We use the word “restoration” believing that it is God’s purpose to restore all that was lost through fear, guilt, and shame back to the original status of power, honor, and innocence through reconciliation on all levels.

This volume is for all who seek restoration to
freedom for self and others.

ISBN: 978-0-87808-527-9
Pages: 242
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2017
Publisher: William Carey Library
Developing Indigenous Leaders
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
Every movement is only one generation from dying out. Leadership development remains the critical issue for mission endeavors around the world. How are leaders developed from the local context for the local context? What is the role of the expatriate in this process? What models of hope are available for those seeking further direction in this area, particularly in mission to the Buddhist world of Asia? To answer these and several other questions, SEANET proudly presents the tenth volume in its series on practical missiology, Developing Indigenous Leaders: Lessons in Mission from Buddhist Asia.

Each chapter in this volume is written by a practitioner and a mission scholar. The ten authors come from a wide range of ecclesial and national backgrounds and represent service in ten different Buddhist contexts of Asia. With biblical integrity and cultural sensitivity, these chapters provide honest reflection, insight, and guidance.

There is perhaps no more crucial issue than the development of dedicated indigenous leaders who will remain long after missionaries have returned home. If you are concerned about raising up leaders in your ministry in whatever cultural context it may be, this volume will be an important addition to your library.

ISBN: 9780878080403
Pages: 243
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2012
Publisher: William Carey Library
Sharing Jesus in the Buddhist World
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
This book on Christian missions to the Buddhist world not only provides understanding of many Buddhist cultures, but provides culturally relevant ideas on sharing Jesus with Buddhists around the world. It lives up to the editors’ goal “to provide the global church with knowledge and understanding of the Buddhist world and how to reach it for Christ.”

ISBN: 9780878085064
Pages: 210
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2003
Publisher: William Carey Library
Becoming the People of God
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
How do Christ followers celebrate unity in the midst of diversity? How do we become the people of God in more than name only? A unifying Christ-centeredness demands living out kingdom values and bearing witness to transformation in and through a multitude of cultural manifestations. We struggle to serve, worship, and witness in the midst of this age-old challenge.

This collection of perspectives comes from settings where the good news of Jesus has not been the dominant historical norm. All contributors in this volume are practitioners. They have a deep appreciation for the cultural heritage and important moral values found in Buddhist contexts.

We believe these chapters hold valuable lessons that speak to all of the family of faith. Here you will find a wide range of topics and approaches that address what it means to become the global body of believers. These can speak to you wherever you are called to participate with God’s work in the world.

Christ followers are in the process of becoming what will one day culminate in a huge and startling celebration of people from all of God’s beloved creation. If you are interested in hearing from those discovering what that might look like outside traditional packaging, this book is for you.

ISBN: 9780878080427
Pages: 242
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2015
Publisher: William Carey Library
Suffering
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
What is dukkha? In Buddhism this word encompasses the concepts of dis-ease, unsteadiness, sorrow, and lack of inner calm. In English it is usually translated simply as “suffering”. However it is defined, dukkha is central to understanding Buddhism. The Buddha described not only what it was, but taught that there is a way out of it.

Suffering is an undeniable theme in both Christianity and Buddhism. Both treat the topic with great intensity. Buddha taught that suffering was inherent to the mortal condition. Christ was born into a life of suffering and called disciples to follow him in this path. Through enlightenment Buddha pointed to a way out of suffering. Through his death Christ suffered once for all. Both groups experience suffering but often talk about it from completely different starting points. Are there insights from each perspective that can inform the other? We believe so.

Suffering: Christian Reflections on the Buddhist Dukkha is a collection of articles by Western and non-Western Christ followers for those who want to delve deeper into one important aspect of Buddhist worldview. It is written for the practitioner privileged to live and serve in the Buddhist context. This book is also for the Buddhist seeking to understand the Christian perspective on existence in today’s world where suffering is our ever-present reality.

ISBN: 9780878080243
Pages: 234
Binding: Paperback
Published: 2011
Publisher: William Carey Library