คู่มือหัวข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์
350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.0 THB
“คู่มือหัวข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์”
เป็นหนังสือสำคัญมากสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหลาย
ไม่ว่าเป็นนักเทศน์ ครู หรือคริสเตียนที่จะศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว
เพื่อที่จะให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดในการใช้หนังสือเล่มนี้
ท่านควรจะอ่าน “วิธีศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์” ก่อน
ซึ่งจะแนะนำให้ท่านรู้จักหัวข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์
คู่กับพระคัมภีร์ของท่าน

Pages: 369
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2021
Publisher: eSTAR Foundation
สิ่งเหนือธรรมชาติ
100.00 ฿ 100.00 ฿ 100.0 THB
สิ่งเหนือธรรมชาติ : สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับโลกที่มองไม่เห็น และทำไมจึงสำคัญ
หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณ ไม่อ่านพระคัมภีร์ในแบบเดิมๆอีกต่อไป

ใครคือ "บุตรของพระเจ้า" ใครคือ เนฟฟิวลิม ?
ทูตสวรรค์อยุู่ลำดับใหนในสิ่งเหนือธรรมชาติ ?
ทำไมพระเจ้าถึงคิดว่าจำเป็นที่จะต้องให้ชาวอิสเราเอลทำลายเมืองและประชาการของศัตรู รวมทั้งชาย หญิง และเด็กด้วย ? พระเยซูทรงแบกความสัมพันธ์อะไรกับส่วนที่เหลือของโลกเหนือธรรมชาติ
ดร.ไม่เคิล เอส. ไฮเซอร์ จัดการคำถามเหล่านี้และอีกมากมายในหนังสือเล่มนี้

ผู้เขียน ดร. ไมเคิล เอส. ไฮเซอร์ เป็นนักวิชาการพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
เป็นผู้อำนวยการบริหารของ School of Ministry ที่ Celebration Church ใน Jacksonville, Florida
ท่านเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านการเรียนทางไกลที่ Liberty University
และวิทยาลัยศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์มิดเวสต์ จนกระทั่งปี 2019
ท่านได้เป็นนักวิชาการประจำที่ Faithlife Corporation
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Logos Bible ที่ศิษยาภิบาลและผู้นำทั่วโลกนิยมใช้กัน


Pages: 172
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback (8.3 x 5.8 in)
Publisher: eSTAR Foundation
พระเจ้าต้องการอะไร? What does God want?
100.00 ฿ 100.00 ฿ 100.0 THB
หนังสือเล่มนี้เป็นบทนำถึงเรื่องราวจริง ๆ ของพระคัมภีร์
นั่นคือ ความรักของพระเจ้า วิธีที่พระเจ้าต้องการให้คุณ
มีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์และวิธีที่พระเจ้าต้องการช่วยให้คนอื่นๆ
การเรียนรู้เกี่ยวกับสองเรื่อแรกนั้นดูค่องข้างพื้น ๆ.....

แต่อาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเคยได้ยินมาแล้วจนชิน
นี่ไม่ใช่หนังสือชี้แนะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ทั่วไป
แต่หนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมไปถึงบางสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่นึกอยากให้มีคนมายื่นให้หลังจากที่ได้เชื่อ
ในข่าวประเสริฐแล้ว มันคงจะช่วยให้ผมเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์
และเข้าในแนวคิดสำคัญต่างๆ ได้บ้าง ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้
จะช่วยด้วยเช่นกัน

ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเตรียมผู้อ่านให้พร้อม
ที่จะอ่านหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่ผมเขียน
หลังจากที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว
ผมอยากขอแนะนำให้อ่าหนังสือ
สิ่งเหนือธรรมชาติ:สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับ
โลกที่มองไม่เห็นและเหตุผลที่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนนั้นสำคัญ


Pages: 136
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback (8.3 x 5.8 in)
Publisher: eSTAR Foundation
ลูกกุญแจ 27 ดอก ไขพระคัมภีร์ใหม่
100.00 ฿ 100.00 ฿ 100.0 THB
“ลูกกุญแจ” 27 ดอกไขพระคัมภีร์ใหม่ เล่มนี้
เป็นหนังสือคู่มือประกอบการศึกษาพระคัมภีร์ที่ใช้สำรวจ
พระธรรมทุกเล่มในพระคัมภีร์ใหม่ที่กระชับ แต่ขณะเดียวกันก็บรรจุสาระสำคัญไว้อย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้อ่านรู้ถึงประวัติความเป็นมาของพระธรรมแต่ละเล่ม พร้อมทั้งประวัติของผู้เขียน และความมุ่งหมายซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ
และมีทัศนะอันถูกต้องต่อพระคริสตธรรมในพระคัมภีร์ใหม่ 27 เล่ม

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยท่านดูว่าพระธรรมแต่ละเล่มนั้นมีหัวข้อสำคัญอะไรบ้าง
และเข้าใจถึงวิธีที่จะใช้กุญแจนั้น ไขความเข้าใจของแต่ละเล่ม
เพื่อจะตรวจให้ละเอียดถี่ถ้วนได้ด้วยตนเองในภายหลัง


Pages: 114
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: eSTAR Foundation
ลูกกุญแจ 39 ดอก ไขพระคัมภีร์เดิม
100.00 ฿ 100.00 ฿ 100.0 THB
“กุญแจ” ไขพระคัมภีร์เดิม 39 ดอกนี้ เป็นหลักสูตรที่ใช้สำรวจ
พระธรรมทุกเล่มในพระคัมภีร์เดิม นี่หมายความว่าอะไร
หมายความว่าเราสำรวจพระธรรมทีละเล่มของพระคัมภีร์ทั้งหมด
แล้วเราก็จะสามารถเข้าใจว่า พระธรรมแต่ละเล่มมีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างไร
ตอนแรกเราต้องดูว่าพระธรรมเล่มนั้นมีหัวข้อสำคัญอะไรบ้างและ
เข้าใจถึงวิธีที่จะใช้กุญแจนั้น ไขความเข้าใจของแต่ละเล่ม
เพื่อจะตรวจให้ละเอียดถี่ถ้วนได้ด้วยตนเองในภายหลัง

ผู้เขียน: วิลเลียม ดับบลิว. ออร์

Pages: 154
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: eSTAR Foundation

ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (ฉบับเรียบเรียงใหม่) โดย ดร.เอ บี ซิมพ์สัน
100.00 ฿ 100.00 ฿ 100.0 THB
ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (ฉบับเรียบเรียงใหม่)
โดย ดร. เอ บี ซิมพ์สัน

หากเราเกิดมาแล้ว จิญญาณต้องพินาศเหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานทั่วไป
เราก็ตงจะมีความพอใจในชีวิตเช่นนั้น แต่เมื่อเราเป็นลูกของสวรรค์
และได้รับมรดกแห่งพระคุณและรัศมีภาพ
เราจะไม่ทำชีวิตของเราให้ดีที่สุดเชียวหรือ

"เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์"
(ยอห์น 10:10)

Pages: 120
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback (8.3 x 5.8 in)
Publisher: eSTAR Foundation
เด็กผู้ใฝ่การศึกษา- The boy who wanted to learn
20.00 ฿ 20.00 ฿ 20.0 THB
หนูน้อยยอร์จรักพระคัมภีร์ของเขามาก
พอ ๆ กับที่เขาสนใจในความเจริญเติบโตของเมล็ดพืช
เขาจดจำข้อพระคัมภีร์ได้หลายข้อและจากการอ่านพระคัมภีร์นี้เอง
ทำให้ได้รู้จักพระเยซูคริสต์และรักพระองค์
เขาขอบเรื่องการเนรมิตสร้างโลกมาก
เรื่องนี้สอนให้เขารู้ว่า พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ง
เพื่อพระประสงค์บางอย่างของพระองค์
ในที่สุดเขาก็คิดมาถึงตนเองว่า
"พระเจ้าก็ทรงมีพระประสงค์สำหรับฉันด้วย"
เรื่องจริง โดย แคทเธอริน ดามาโต

Pages: 15
Binding: Booklet
Size: A5 Paperback (8.3 x 5.8 in)
Publisher: eSTAR Foundation
พระองค์เจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
55.00 ฿ 55.00 ฿ 55.0 THB
เป็นเรื่องราวและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์
ตั้งแต่การทำนายก่อนการเสด็จมา
ไปจนถึงการคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสวรรค์

Pages: 46
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback (8.3 x 5.8 in)
Publisher: eSTAR Foundation
พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างไร
160.00 ฿ 160.00 ฿ 160.0 THB
หนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างไร?
ได้อธิบายและสรุปข้อความต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักคำสอน
ที่สำคัญของพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างละเอียดครบถ้วน
ทั้งเป็นคู่มือชี้แนวทางให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถไปโบสถ์ได้
โดยจะได้ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วยตนเอง
หรือร่วมกับพวกพ้องได้
การศึกษาบทเรียนทุกบทในตำราเล่มนี้
จะช่วยให้การศึกษามีระเบียบแบบแผนถูกต้องยิ่งขึ้น

โดย อาร์. เอ. ทอร์รีย์
อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพระคริสตธรรม ชิคาโก

Pages: 293
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Publisher: sSTAR
ไม่มีการหันกลับ No turning back
25.00 ฿ 25.00 ฿ 25.0 THB
นี่คือเรื่องราวของนักผจญภัยชื่อดัง
เดวิด ลิฟวิ่งสโตน และพวกลูกหาบของเขา
พวกเขาได้เดินทางผ่านทางใจกลางของทวีปแอฟริกา
ซึ่งไม่เคยมีชาวผิวขาวคนใดเดินทางผ่านมาก่อนเลย
ระหว่างทางเขาพบเจอกับความอันตราย
และอุปสรรคมากมาย
แต่เขายังคงตั้งมั่นในความเชื่อ
"ผมได้กระทำในสิ่งที่ผมได้กระทำไปแล้ว
เพื่อคนอื่นจะได้รู้จักและรักพระเยซูคริสต์
พระผู้ช่วยให้รอดของผม"

Pages: 11
Binding: Booklet
Size: A5 Paperback (8.3 x 5.8 in)
Publisher: eSTAR Foundation
การดำเนินชีวิตคริสเตียน The Christian Life And How to Live It
70.00 ฿ 70.00 ฿ 70.0 THB
การดำเนินชีวิตคริสเตียน / The Christian Life And How to Live It

การมีชีวิตคริสเตียน หรือการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้น
มิใช่เป็นการกระทำที่ฝืนใจหรือประทำด้วยความไม่เต็มใจ
หากแต่เป็นการสำแดงออกถึงนิสัยใจคอ ความประพฤติ
และลักษณะพิเศษอันเป็นธาตุแท้ของคริสเตียน
หากว่าผู้หนึ่งผู้ใดยอมรับสารภาพความผิดบาป
และกลับใจหันมาเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริง

Pages: 95
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback (8.3 x 5.8 in)
Publisher: eSTAR Foundation
คู่มือบทเรียน "จงตามเรามา" - Follow Me Handbook
65.00 ฿ 65.00 ฿ 65.0 THB
คู่มือบทเรียนการสร้างสาวก

หนังสือว่าด้วยการสร้างสาวก “จงตามเรามา” เล่มนี้ เขียนโดย ศจ. เดวิด แพลทท์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรในเมืองบรู้คฮีลส์ อลาบาม่า สหรัฐอเมริกา ท่านเขียนบนหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่พระเยซูทรงกระทำในการสร้าง สาวกขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในโลก ซึ่งเป็นที่พิสูจน์แล้วในประวัติศาสตร์ว่ามันได้ผลอย่างดีเยี่ยมขนาดไหน เมื่อผู้เขียนใช้หลักการนี้ในคริสตจักรของท่าน ทำให้สมาชิกตื่นตัวและเข้าส่วนกับท่านในการออกไปสร้างสาวกในรัฐที่ท่านอยู่และอีกหลาย ๆ รัฐ ทั่วสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศทั่วโลก ในเอเชียก็มีประเทศ จีน อินโดนีเชีย และอินเดียที่เกิดผลมากอย่างทวีคูณ และขยายออกไปในประเทศ
อื่น ๆ ในแถบนี้

ผู้เขียนใช้สำนวนภาษาที่เรียบง่ายและเป็นกันเองกับผู้อ่านมาก ซึ่งทุก คนสามารถเข้าใจได้ทันทีเมื่ออ่าน เชื่อเหลือเกินว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นพระพรอย่างมากายสำหรับคริสตจักรไทย หากเราเชื่อและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ได้อ่านและเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะทำให้อาณาจักรของพระเจ้าในประเทศไทยขยายออกไปตามพระมหาบัญชาจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอย่างแน่นอน


Pages: 108
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2014
Publisher: eSTAR Foundation
บทเรียน "จงตามเรามา" - Follow Me
70.00 ฿ 70.00 ฿ 70.0 THB
หนังสือว่าด้วยการสร้างสาวก “จงตามเรามา” เล่มนี้ เขียนโดย ศจ. ดร. เดวิด แพลทท์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรในเมืองบรู้คฮีลส์ อลาบาม่า สหรัฐอเมริกา ท่านเขียนบนหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่พระเยซูทรงกระทำในการสร้าง สาวกขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในโลก ซึ่งเป็นที่พิสูจน์แล้วในประวัติศาสตร์ว่ามันได้ผลอย่างดีเยี่ยมขนาดไหน เมื่อผู้เขียนใช้หลักการนี้ในคริสตจักรของท่าน ทำให้ สมาชิกตื่นตัวและเข้าส่วนกับท่านในการออกไปสร้างสาวกในรัฐที่ท่านอยู่และอีก หลาย ๆ รัฐ ทั่วสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศทั่วโลก ในเอเชียก็มีประเทศ จีน อินโดนีเชีย และอินเดียที่เกิดผลมากอย่างทวีคูณ และขยายออกไปในประเทศ อื่น ๆ ในแถบนี้

ผู้เขียนใช้สำนวนภาษาที่เรียบง่ายและเป็นกันเองกับผู้อ่านมาก ซึ่งทุก คนสามารถเข้าใจได้ทันทีเมื่ออ่าน เชื่อเหลือเกินว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นพระพร อย่างมากมายสำหรับคริสตจักรไทย หากเราเชื่อและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูป ธรรมตามที่ได้อ่านและเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะทำให้อาณาจักรของพระเจ้า
ในประเทศไทยขยายออกไปตามพระมหาบัญชาจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอย่าง แน่นอน


Pages: 116
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2014
Publisher: eSTAR Foundation
การสอนความจริง - เล่มที่ 2
120.00 ฿ 120.00 ฿ 120.0 THB
จุดประสงค์เบื้องแรกของการเขียนหนังสือเล่มนี้
ก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครูในการจัดเตรียมคำสอน
อันเสมือนหนึ่งเป็นคู่คิดของครูนั่นเอง
และเมื่อได้พิมพ์เผยแพร่ ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างใหญ่หลวง
กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้ ได้เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปอย่างมากมาย
ไม่จำกัดเพียงครูรวีวารศึกษาเท่านั้น จนได้มีการแปลออกเป็นภาษาต่าง ๆ
หลายภาษาทั่วไป ในทวีปยุโรทวั่ป เอเซีย และแอฟริกา
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังใจในเบื้องปลายอีกโสดหนึ่งว่า
นอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับครูโดยตรง
แล้วยังเป็นประโยชน์สำหรับมหาชนโดยทั่วไป
ตลอดจนท่านผู้ปกครองในอันที่จะใช้สั่งสอน กุลบุตร กุลธิดา ของท่านให้รู้
และเข้าใจ ถึงเรื่องพระเจ้าอีกด้วย

Pages: 182
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Publisher: eSTAR
ปริศนาธรรม (Thai-English)
125.00 ฿ 125.00 ฿ 125.0 THB
หนังนสือเรื่อง "ปริศนาธรรม" เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงยิ่ง และเป็นที่นิยมชมชอบของมหาชนทั่วโลกมากที่สุดเล่มหนึ่ง แม้ว่า จอห์น บันยัน ได้เขียนขึ้นเป็นแนวทางในการสั่งสอนคริสเตียนในยุคของเขา ซึ่งเป็นเวลาเกือบสามร้อยปีมาแล้วก็ตาม แต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังคงมีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่คริสเตียนในปัจจุบันนี้ไม่ผิดแผกไปจากในสมัยโน้นเลย
นอกเหนือจากหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์แล้ว หนังสือเรื่อง "ปริศนาธรรม" นับได้ว่าเป็นหนังสือที่มีผู้แปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดยิ่งกว่าเรื่องใดๆ หนังสือเล่มที่ท่านถืออยู่นี้เป็นฉบับย่อ ใช้สำนวนง่ายๆ เพื่อว่าท่านผู้อ่านจะติดตามเรื่องราวได้ตลอดและรับพระพรมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

Pilgrim’s Progress is one of the most famous and best loved books in the world. It is a picture (an allegory) of the experiences of Christians from all times and all countries. It is as helpful to the Christian today as when John Bunyan wrote it nearly three hundred years ago. The book does not belong to any particular time or place and is as relevant today as when it was written

Pages: 164
Binding: A5 Paperback
Publisher: eSTAR Foundation