คู่มือหัวข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์
350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.0 THB
“คู่มือหัวข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์”
เป็นหนังสือสำคัญมากสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหลาย
ไม่ว่าเป็นนักเทศน์ ครู หรือคริสเตียนที่จะศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว
เพื่อที่จะให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดในการใช้หนังสือเล่มนี้
ท่านควรจะอ่าน “วิธีศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์” ก่อน
ซึ่งจะแนะนำให้ท่านรู้จักหัวข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์
คู่กับพระคัมภีร์ของท่าน

Pages: 369
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2021
Publisher: eSTAR Foundation
การเงินตามหลักพระคัมภีร์ 01 -03
250.00 ฿ 250.00 ฿ 250.0 THB
หลายคนเชื่อว่า...
การเป็นอิสระทางการเงินคือการเรียนรู้วิธีเขียนแผนงบประมาณรายจ่ายและลงทุนสำหรับอนาคต แต่นั่นเป็นความจริงเพียงบางส่วน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการเงินคือ ท่าทีในใจคุณ เบื้องหลังการตัดสินใจเรื่องเงินทอง อะไรคือสิ่งที่ใจคุณเลือก? และอะไรกำลังนำทางจิตใจของคุณ?

มีข้อพระคัมภีร์มากกว่า 2,350 ข้อกล่วถึงเงินทองและทรัพย์สมบัติ และมีการนำปัญญาที่ไม่มีวันล้าสมัยนี้มาประยุกต์ใช้ คือกุญแจสู่ความสำเร็จทางการเงิน

บทเรียนการเงินตามหลักพระคัมภีร์นี้ ประกอบด้วย 3 เล่มคือ
01 - เคล็ดลับในการใช้แผนงบประมาณรายจ่าย - เล่มนี้จะสอนในเรื่องการบันทึกรายได้-รายจ่าย เคล็ดลับการวางแแผนและการเขียนแผนงบประมาณ รวมถึงมีตัวอย่างแบบฟอร์มที่จะช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้ ปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริง
02 - เคล็ดลับการลดหนี้สิน - หนังสือเล่มนี้จะแนะเคล็ดลับการลดหนี้สินที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
03 - เคล็ดลับในการให้และการลงทุน - หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเคล็ดลับในการบริหารการเงิน การถวาย และการลงทุนเพื่ออนาคตที่เป็นพระพรมากยิ่งขึ้น
บทเรียนทั้ง 3 เล่มนี้ จะสอนหลักการทางการเงินเชิงปฏิบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งคนนับล้านทั่วโลกได้ใช้การตัดสินใจเรื่องการเงินอย่างประสบความสำเร็จมาแล้ว

หนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับแผนที่การเดินทางสู่เสรีภาพทางการเงินที่แท้จริงหนึ่งแผ่น

Pages: 97
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2007
Publisher: Crown Financial Ministries, Inc.
P.2-2 เปาโลและเพื่อน
195.00 ฿ 195.00 ฿ 195.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมต้น 6-8 ปี เรื่อง "เปาโลและเพื่อน"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "เปาโลและเพื่อน" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 เซาโลกลับใจ
บทที่ 2 อานาเนียเชื่อฟังพระเจ้า
บทที่ 3 บารนาบัสช่วยเปาโล
บทที่ 4 เปาโลและบารนาบัสเพื่อนร่วมงาน
บทที่ 5 เปาโลรอดชีวิต
บทที่ 6 เปาโลและสิลาสในคุก
บทที่ 7 ปริสสิลลาและอาคลิลลาช่วยเปาโล
บทที่ 8 เปาโลกับเทวรูป
บทที่ 9 เด็กชายช่วยชีวิตเปาโล
บทที่10 เปาโลต่อหน้ากษัตริย์
บทที่11 พายุใหญ่ในทะเล
บทที่12 เรือแตก
บทที่13 เปาโลยืนยันฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

Pages: 107
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
P.2-3 คริสตจักร การนมัสการและการรับใช้
190.00 ฿ 190.00 ฿ 190.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมต้น 6-8 ปี เรื่อง "คริสตจักร การนมัสการ และการรับใช้"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "คริสตจักร การนมัสการ และการรับใช้" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 กำเนิดคริสตจักร
บทที่ 2 การเติบโตของคริสตจักร
บทที่ 3 ผู้นำคริสตจักรใหม่
บทที่ 4 คริสตจักรในวันนี้
บทที่ 5 คริสตจักรต่างๆในโลก
บทที่ 6 การนมัสการในสมัยพระคัมภีร์
บทที่ 7 นมัสการอย่างไร
บทที่ 8 นมัสการที่ไหน
บทที่ 9 อธิษฐานอย่างไร
บทที่10 ทำไมต้องอธิษฐาน
บทที่11 รับใช้พระเจ้าอย่างไร
บทที่12 รับใช้ผู้อื่นอย่างไร
บทที่13 ทำไมการรับใช้จึงเป็นสิ่งที่ดี

Pages: 120
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
P.1-3 การอัศจรรย์ของพระเยซู
190.00 ฿ 190.00 ฿ 190.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมต้น 6-8 ปี เรื่อง "การอัศจรรย์ของพระเยซู"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "การอัศจรรย์ของพระเยซู" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
เข้าใจเด็กประถมชั้นต้น
บทที่ 1 สี่สหายผู้ให้ความช่วยเหลือ
บทที่ 2 ข้าราชการเชื่อในพระเยซู
บทที่ 3 พระเยซูห้ามพายุ
บทที่ 4 พระเยซูรักษาคนมือลีบ
บทที่ 5 พระเยซูทรงเลี้ยง 4 พันคน
บทที่ 6 พระเยซูเดินบนน้ำ
บทที่ 7 พระเยซูรักษาคนหูหนวก
บทที่ 8 พระเยซูผู้อัศจรรย์
บทที่ 9 พระเยซูทรงเรียกลาซารัสคืนชีพ
บทที่10 คนโรคเรื้อนที่กตัญญู
บทที่11 หญิงที่สัมผัสชายเสื้อพระเยซู
บทที่12 พระเยซูทรงรักเด็กๆ
บทที่13 พระเยซูทรงรักษาขอทานตาบอด
นำเด็กรับเชื่อ

Pages: 112
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
P.1-2 พระเจ้าทรงดูแลรักษา
190.00 ฿ 190.00 ฿ 190.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมต้น 6-8 ปี เรื่อง "พระเจ้าทรงดูแลรักษา"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "พระเจ้าทรงดูแลรักษา" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
เด็กรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์?
บทที่ 1 การแลกเปลี่ยนที่ขาดทุน
บทที่ 2 ยาโคบเดือดร้อน แต่พบพระเจ้า
บทที่ 3 ยาดคบได้ชื่อใหม่
บทที่ 4 ยาดคบได้ชื่อใหม่
บทที่ 5 โยเซฟกับพี่ๆ
บทที่ 6 โยเซฟผ่านการทดสอบ
บทที่ 7 โยเซฟเป็นผู้ปกครองประเทศ
บทที่ 8 โยเซฟยกโทษให้พี่ๆ
บทที่ 9 ทารกน้อยโมเสส
บทที่10 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
บทที่11 ฟาโรห์กษัตริย์ผู้ดื้อรั้น
บทที่12 ประชากรของพระเจ้าเป็นอิสระ
บทที่13 พระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์

Pages: 117
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
P.3-1กษัตริย์ ผู้นำคนของพระเจ้า
180.00 ฿ 180.00 ฿ 180.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมต้น 6-8 ปี เรื่อง "กษัตริย์ ผู้นำคนของพระเจ้า"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "กษัตริย์ ผู้นำคนของพระเจ้า" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้า
บทที่ 2 ดาวิดได้รับเลือกเป็นกษัตริย์
บทที่ 3 ดาวิดฆ่ายักษ์
บทที่ 4 ซาอูลอิจฉา
บทที่ 5 ดาวิดกับโยนาธาน
บทที่ 6 พระเจ้าทรงคุ้มครองดาวิด
บทที่ 7 ดาวิดช่วยชีวิตซาอูล
บทที่ 8 ดาวิดมีใจเมตตา
บทที่ 9 ดาวิดนำหีบพันธสัญญากลับมา
บทที่10 ลูกคิดกบฏ
บทที่11 ซาโลมอนสร้างพระนิเวศของพระเจ้า
บทที่12 กษัตริย์อายุน้อย
บทที่13 โยอาชซ่อมแซมพระวิหาร

Pages: 109
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
P.3-2 เอลียาห์และเอลีชา
175.00 ฿ 175.00 ฿ 175.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมต้น 6-8 ปี เรื่อง "เอลียาห์และเอลีชา"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "เอลียาห์และเอลีชา" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 พระเจ้าทรงห่งใยเอลียาห์
บทที่ 2 อาหารจากหม้อแป้ง
บทที่ 3 ไฟจากสวรรค์
บทที่ 4 เอลียาห์ขอฝน
บทที่ 5 เอลียาห์ซ่อนในถ้ำ
บทที่ 6 สวนองุ่นถูกแย่ง
บทที่ 7 เอลีชาติดตามเอลียาห์
บทที่ 8 เอลียาห์ถูกรับไปสวรรค์
บทที่ 9 เอลีชาวางในพระเจ้า
บทที่10 น้ำมันของหญิงม่าย
บทที่11 อาหารเป็นพิษ
บทที่12 นาอามานหายโรค
บทที่13 เกหะซีคนโลภ
แบบทดสอบความจำ
เฉลย
เพลงเด็ก

Pages: 109
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
P.2-1ในดินแดนแห่งพันธสัญญา
155.00 ฿ 155.00 ฿ 155.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมต้น 6-8 ปี เรื่อง "ในดินแดนพันธสัญญา"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "ในดินแดนพันธสัญญา" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 ลาพูดได้
บทที่ 2 รอดเพราะด้ายสีแดง
บทที่ 3 แม่น้ำเชื่อฟังพระเจ้า
บทที่ 4 กำแพงเมืองถล่ม
บทที่ 5 อาคานทำบาป
บทที่ 6 ดวงอาทิตย์หยุดเดิน
บทที่ 7 โยชูวากล่าวอำลา
บทที่ 8 กิเดโอนและทูตสวรรค์
บทที่ 9 พระเจ้าช่วยกิเดโอน
บทที่10 แซมสันผู้กล้าหาญ
บทที่11 รูธหญิงผู้มีน้ำใจ
บทที่12 พระเจ้าตรัสกับซามูเอล
บทที่13 พระสัญญาของพระเจ้า

Pages: 97
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน : แนวทางศึกษาเบื้องต้น
150.00 ฿ 150.00 ฿ 150.0 THB

หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน ประกอบด้วย 4 ระดับของการเรียน แบ่งออกเป็น 9 เล่ม แต่ละเล่มแบ่งออกเป็น 8 บทเรียน
แนวทางศึกษาเบื้องต้น ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน 8 บทเรียน ดังนี้
ตอนที่ 1ภารกิจ:การเข้าถึงความคิด พระประสงค์ของพระบิดา
บทที่ 1: เส้นทางแห่งจุดมุ่งหมาย
บทที่ 2: ยุทธวิธีของพระเจ้าสำหรับภารกิจของลูกศิษย์
ตอนที่ 2 มนุษย์: การเข้าถึงจิตใจและอารมณ์ บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์
บทที่ 3: พระเจ้าทรงนำการกลับคืนมาของ กาย, จิต, และวิญญาณของคนบาป
บทที่ 4: ชีวิตที่ประกอบไปด้วยพระวิญญาณและการเป็นพระเจ้าของพระคริสต์
บทที่ 5: พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
บทที่ 6: ขั้นตอนของการประกอบไปด้วยพระวิญญาณ
บทที่ 7: การค้นพบของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
ตอนที่ 3 หลักการ: การเข้าถึงความตั้งใจ พระราชกิจของพระบุตร
บทที่ 8: ข้อแนะนำเบื้องต้นของการใช้ตำราหลักสูตรการเตรียมธรรมิกชน

Pages: 180
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback (11.7x8.3 in)
Publisher: eSTAR Foundation
หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน เล่มที่ 3B: การเพิมพูนจำนวนผู้รับใช้
150.00 ฿ 150.00 ฿ 150.0 THB
หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน ประกอบด้วย 4 ระดับของการเรียน แบ่งออกเป็น 9 เล่ม แต่ละเล่มแบ่งออกเป็น 8 บทเรียน
เล่มที่ 3B: การเพิมพูนจำนวนผู้รับใช้ ประกอบด้วยเนื้อหา 8 บทเรียน ดังนี้
1. การเป็นตัวอย่างแก่คนอื่น
2. การเลือกคนที่จะเข้าร่วมการอบรมลูกศิษย์
3. การจัดกลุ่มและการทำงานเป็นกลุ่ม
4. การค้นหาน้ำพระทัยของพระเจ้า
5. การเกิดผลรุ่นต่อไปทางจิตวิญญาณ
6.การมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น
7. คำแนะนำเบื้องต้นต่อการเป็นผู้นำ
8. ผู้นำตามหลักพระคัมภีร์

Pages: 242
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback (11.7x8.3 in)
Publisher: eSTAR Foundation
หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน เล่มที่ 3A : การอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในกลุ่มเล็กๆ
150.00 ฿ 150.00 ฿ 150.0 THB
หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน ประกอบด้วย 4 ระดับของการเรียน แบ่งออกเป็น 9 เล่ม แต่ละเล่มแบ่งออกเป็น 8 บทเรียน
เล่มที่ 3A : การอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในกลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยเนื้อหา 8 บทเรียน ดังนี้
1. คำจำกัดความของการสั่งสอนลูกศิษย์
2. หลักสำคัญของการสั่งสอนลูกศิษย์
3. การอภิปรายการนำกลุ่มเรียนพระคัมภีร์ I
4. การอภิปรายการนำกลุ่มเรียนพระคัมภีร์ II
5. การอภิปรายการนำกลุ่มเรียนพระคัมภีร์ III
6. การอภิปรายการนำกลุ่มเรียนพระคัมภีร์ IV
7 จุดศูนย์รวมของการสั่งสอนลูกศิษย์
8. การตั้งมั่นต่อการสั่งสอนลูกศิษย์

Pages: 244
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback (11.7x8.3 in)
Publisher: eSTAR Foundation
หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน เล่มที่ 1B: การวางรากฐานเบื้องต้น
150.00 ฿ 150.00 ฿ 150.0 THB
หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน ประกอบด้วย 4 ระดับของการเรียน แบ่งออกเป็น 9 เล่ม แต่ละเล่มแบ่งออกเป็น 8 บทเรียน
เล่มที่ 1B: การวางรากฐานเบื้องต้น ประกอบด้วยเนื้อหา 8 บทเรียน ดังนี้
1. ความมั่นใจในความรอด
2. การเฝ้าเดี่ยว
3. การอธิษฐาน
4. ชีวิตแห่งชัยชนะ
5. พระวจนะของพระเจ้า
6. ชีวิตแห่งการเชื่อฟัง
7. การเป็นเจ้าเหนือชีวิตของพระคริสต์
8. บทสรุปและการประเมินผลเล่มหนึ่ง

Pages: 187
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback (11.7x8.3 in)
Publisher: eSTAR Foundation
P.2-4 คำสอนของพระเยซู
140.00 ฿ 140.00 ฿ 140.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมต้น 6-8 ปี เรื่อง "คำสอนของพระเยซู"
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "คำสอนของพระเยซู" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 พระเจ้าทรงห่วงใยเรา
บทที่ 2 พระพรแปดประการ
บทที่ 3 กฏทองคำ
บทที่ 4 คำอธิษฐานของพระเยซู
บทที่ 5 การบังเกิดใหม่
บทที่ 6 บทเรียนเรื่องเมล็ดพืช
บทที่ 7 ชาวสะมาเรียใจดี
บทที่ 8 บุตรหลงหาย
บทที่ 9 การถวายของหญิงหม้าย
บทที่10 คนใช้ใจร้าย
บทที่11 เศรษฐีหนุ่ม
บทที่12 การเสด็จกลับมาของพระเยซู
บทที่13 พระเยซูสอนบทเรียน

Pages: 97
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม - God Provides DVD
140.00 ฿ 140.00 ฿ 140.0 THB
Looking for great Christian content to share with your Thai friends and neighbors? Consider purchasing “GOD Provides” a brand new DVD that contains Six Epic Short Films...One Timeless Message.

หนังสั้น 6 เรื่องนี้มีประโยชน์มาก สำหรับกลุ่มย่อยของท่านที่จะเรียนรู้ในการเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและดียอดเยี่ยม

1. หญิงม่ายกับน้ำมัน - Widow and Oil
2. เสียงเรียกของเยเรมีย์ - Jeremiah's Call
3. บำเหน็จของอับราม - Abram's Reward บำ
4. อับราฮัมกับอิสอัค -Abraham and Isaac
5. เศรษฐีกับลาซารัส - Rich Man
6. ถูกยกขึ้น - Lifted UpSize: DVD
Published: 2016
Publisher: Crown Financial Ministries, Inc.
คนนั้นแหล่ะ That Man
140.00 ฿ 140.00 ฿ 140.0 THB
That Man Who Came to Us tells the story of the life of Jesus Christ through traditional Thai art. Featuring black and white line drawings inspired by an art form born in northern and central Thailand, That Man tells the story of Christ as fully God, yet fully human. Artist Sawai Chinnawong employs the regions’ popular distinctive artistic style originally used to depict Buddhist moral principles and other religious themes.

A meditative and teaching tool, That Man is a simple yet powerful book that communicates Christ in both the Thai and English languages. The book also includes cultural notes and scripture references for further study. By depicting Christ in the context of Thai tradition, That Man proves the many ways Christ is present—and can be found—in every culture.

ISBN: 9780878080144
Pages: 104
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2010
Publisher: William Carey Library