หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน เล่มที่ 2B : การอนุรักษ์ผลของการประกาศ
140.00 ฿ 140.00 ฿ 140.0 THB

หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน ประกอบด้วย 4 ระดับของการเรียน แบ่งออกเป็น 9 เล่ม แต่ละเล่มแบ่งออกเป็น 8 บทเรียน
เล่มที่ 2B - การอนุรักษ์ผลของการประกาศ ประกอบด้วยเนื้อหา 8 บทเรียน ดังนี้
1. หลักสำคัญของการติดตามผล
2. หลักสำคัญของการสอน
3. หลักสำคัญของการเรียน
4. จุดมุ่งหมายของการติดตามผล
5. เครื่องมือติดตามผลสำหรับคริสเตียนใหม่
6. เครื่องมือติดตามผลสำหรับลูกศิษย์
7. การจัดการเรื่องทรัพย์สินการเงิน
8 การประเมินผลและการตีค่า

Pages: 224
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback (11.7x8.3 in)
Publisher: eSTAR Foundation

หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน เล่มที่ 2A - การประกาศที่เป็นแบบอย่างการดำรงชีวิต
140.00 ฿ 140.00 ฿ 140.0 THB

หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน ประกอบด้วย 4 ระดับของการเรียน แบ่งออกเป็น 9 เล่ม แต่ละเล่มแบ่งออกเป็น 8 บทเรียน
เล่มที่ 2A - การประกาศที่เป็นแบบอย่างการดำรงชีวิต ประกอบด้วยเนื้อหา 8 บทเรียน ดังนี้
2/1 - หลักสำคัญของการจัดเวลา
2/2 - ทำอย่างไรจึงจะเขียนจุดมุ่งหมายที่ดี
2/3 - จุดอ่อนที่กระตุ้นของการประกาศข่าวประเสริฐ
2/4 - การแบ่งปันคำพยานของท่านอย่างได้ผล
2/5 - การใช้เวลาตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง
2/6 - กลยุทธเบื้องต้นของการประกาศข่าวประเสริฐ
2/7 - กฏของสตีเว่นส์และทฤษฎี Socratic ของการประกาศข่าวประเสริฐ
2/8 - การติดตามผลเบื้องต้น

Pages: 229
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback (11.7x8.3 in)
Publisher: eSTAR Foundation
หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน เล่มที่ 1A: การก่อตั้งการมองเห็นเป้าหมาย
130.00 ฿ 130.00 ฿ 130.0 THB

หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน ประกอบด้วย 4 ระดับของการเรียน แบ่งออกเป็น 9 เล่ม แต่ละเล่มแบ่งออกเป็น 8 บทเรียน
เล่มที่ 1A: การก่อตั้งการมองเห็นเป้าหมาย ประกอบด้วยเนื้อหา 8 บทเรียน ดังนี้
1/1 ทัศนคติ
1/2 ภารกิจที่ยิ่งใหญ่และการกระทำให้สำเร็จ
1/3 การเป็นดั่งปุโรหิตของคริสเตียนทุกคน
1/4 ทัศนคติเกี่ยวกับเวลาของพระคัมภีร์
1/5 ทำอย่างไรในการจัดเวลาของฉัน
1/6 ความรู้เบื้องต้นของการประกาศข่าวประเสริฐ
1/7 การแสดงสะพานแห่งความรอด
1/8 การเปิดและการควบคุมการสนทนา

Pages: 187
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback (11.7x8.3 in)
Publisher: eSTAR Foundation
C.1-1 คริสตมาส
70.00 ฿ 70.00 ฿ 70.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษาเรื่อง "คริสตมาส”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

บทเรียน "คริสตมาส” ประกอบด้วยเนื้อหาและกิจกกรรมดีๆที่น่าสนใจดังนี้:
คริสตสมาสนี้ทำอะไรดี?..
บทที่1 พระเจ้าผู้ทรงรักษาสัญญา
บทที่2 พระเยซูประสูติ
บทที่3 คนเลี้ยงแกะเข้าเฝ้าพระกุมาร
บทที่4 โหราจารย์มานมัสการพระเยซู
ละครคริสตมาส 3 เรื่อง
เพลงคริสตมาส
เกมส์


Pages: 70
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
Open Bible Stories - English
150.00 ฿ 150.00 ฿ 150.0 THB
ENGLISH
An unrestricted visual Bible covering the major themes in the Bible. From Genesis to Revelation
Every page has pictures with the corresponding scripture text.

Pages: 370
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: Distant Shores Media
Sin Enters the World
40.00 ฿ 40.00 ฿ 40.0 THB
This resource is Story #2 from 50 illustrated stories from the Bible from the Genesis to Revelation, and are designed for evangelism & discipleship. It is an unrestricted visual mini-Bible, with two large illustrations per page, provided by Sweet Publishing. A short synopsis of each illustration is provided as a caption under it, as well as the Bible reference of the story.

Pages: 6
Binding: Saddlestitch
Size: A5 Paperback
Publisher: Publish4All
22 Open Bible Stories
130.00 ฿ 130.00 ฿ 130.0 THB
This resource is comprised of 22 illustrated stories from the Gospels from the Birth of John the Baptist to the beginning of the Church, and are designed for evangelism & discipleship. It is an unrestricted visual mini-Bible, with two large illustrations per page, provided by Sweet Publishing. A short synopsis of each illustration is provided as a caption under it, as well as the Bible reference of the story.

Pages: 148
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: Distant Shores Media
Complexities of Money and Missions
260.00 ฿ 260.00 ฿ 260.0 THB
What happens when an expatriate missionary is thrust into a context where the standard of living is so divergent that perceived or actual wealth suddenly becomes the strongest draw of attraction? What actual message is communicated through the wordless witness of the Western Christian missionary lifestyle? Is attention to so-called good news now so financially focused that other foundational issues become overshadowed? This issue becomes even more complicated when the missionary arrives clueless about personal privilege, ignorant of the envy of others, and carries the mistaken attitude that others think similarly. SEANET proudly presents Complexities of Money and Missions in Asia for all who are asking such questions. From seven different indigenous and expatriate perspectives this volume deals with the perceptions of money specifically from those seeking to serve obediently in the Buddhist contexts of Asia.

SEANET serves as a networking forum wherein groups and individuals can meet to reflect and strategize together on topics particular to their collective mission. SEANET does not promote one particular strategy or one particular theology but seeks to learn from models of hope that show what God is doing around the world. Each year the annual SEANET conference brings together over one hundred and fifty practitioners who are privileged to live and serve throughout the Buddhist world. The chapters of this volume represent seven of those voices from the network.

ISBN: 9780878080380
Pages: 176
Binding: Perfect
Size A5: Paperback
Published: 2012
Publisher: William Carey Library
Communicating Christ in the Buddhist World
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
This is the fourth and latest volume in the Buddhist World series which includes Sharing Jesus in the Buddhist World, Sharing Jesus Holistically with the Buddhist World, and Sharing Jesus Effectively in the Buddhist World. Compiled from papers presented at the annual SEANET Missiological Forum in Thailand, Communicating Christ in the Buddhist World delivers fresh insights from mission theologians and practitioners. The first four chapters reflect on the theological framework by which Christians can fulfill the biblical mandate to evangelize and transform peoples. The next five chapters consider the significant sociological issues that have arisen in the Christian encounter with Buddhist peoples. The final three suggest some strategic ways forward for effective evangelism in the Buddhist world. May this book challenge the international Christian community to find better ways of relating to and approaching people of other faiths!

ISBN: 9780878085101
Pages: 296
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2006
Publisher: William Carey Library
Becoming the People of God
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
How do Christ followers celebrate unity in the midst of diversity? How do we become the people of God in more than name only? A unifying Christ-centeredness demands living out kingdom values and bearing witness to transformation in and through a multitude of cultural manifestations. We struggle to serve, worship, and witness in the midst of this age-old challenge.

This collection of perspectives comes from settings where the good news of Jesus has not been the dominant historical norm. All contributors in this volume are practitioners. They have a deep appreciation for the cultural heritage and important moral values found in Buddhist contexts.

We believe these chapters hold valuable lessons that speak to all of the family of faith. Here you will find a wide range of topics and approaches that address what it means to become the global body of believers. These can speak to you wherever you are called to participate with God’s work in the world.

Christ followers are in the process of becoming what will one day culminate in a huge and startling celebration of people from all of God’s beloved creation. If you are interested in hearing from those discovering what that might look like outside traditional packaging, this book is for you.

ISBN: 9780878080427
Pages: 242
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2015
Publisher: William Carey Library
Family and Faith in Asia
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
If Christian mission in Asia and most of the non-Western world is ever to advance, it must seriously consider the importance of family networks. Far too long the strategy of a “one by one” approach has stifled the spread of the gospel, reinforced a highly individualized unbiblical theology and destroyed social relationships that might lead to conversation, conversion and social transformation. With this concern in mind, SEANET is proud to present another volume in its series addressing critical missiological issues relevant to the practice of mission in Buddhist, Asian and many other contexts. Our title, Family and Faith in Asia: The Missional Impact of Extended Networks, attempts to issue a wake-up call to serious reflection on a highly ignored social reality in Buddhist and many other social contexts. The book is a resource useful for anyone wishing to study practical approaches to issues related to family and faith in Asia, particularly in Buddhist contexts for mission.

ISBN: 9780878080229
Pages: 352
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2010
Publisher: William Carey Library
หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน : แนวทางศึกษาเบื้องต้น
150.00 ฿ 150.00 ฿ 150.0 THB

หลักสูตรเตรียมธรรมิกชน ประกอบด้วย 4 ระดับของการเรียน แบ่งออกเป็น 9 เล่ม แต่ละเล่มแบ่งออกเป็น 8 บทเรียน
แนวทางศึกษาเบื้องต้น ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน 8 บทเรียน ดังนี้
ตอนที่ 1ภารกิจ:การเข้าถึงความคิด พระประสงค์ของพระบิดา
บทที่ 1: เส้นทางแห่งจุดมุ่งหมาย
บทที่ 2: ยุทธวิธีของพระเจ้าสำหรับภารกิจของลูกศิษย์
ตอนที่ 2 มนุษย์: การเข้าถึงจิตใจและอารมณ์ บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์
บทที่ 3: พระเจ้าทรงนำการกลับคืนมาของ กาย, จิต, และวิญญาณของคนบาป
บทที่ 4: ชีวิตที่ประกอบไปด้วยพระวิญญาณและการเป็นพระเจ้าของพระคริสต์
บทที่ 5: พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
บทที่ 6: ขั้นตอนของการประกอบไปด้วยพระวิญญาณ
บทที่ 7: การค้นพบของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
ตอนที่ 3 หลักการ: การเข้าถึงความตั้งใจ พระราชกิจของพระบุตร
บทที่ 8: ข้อแนะนำเบื้องต้นของการใช้ตำราหลักสูตรการเตรียมธรรมิกชน

Pages: 180
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback (11.7x8.3 in)
Publisher: eSTAR Foundation
Sharing Jesus in the Buddhist World
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
This book on Christian missions to the Buddhist world not only provides understanding of many Buddhist cultures, but provides culturally relevant ideas on sharing Jesus with Buddhists around the world. It lives up to the editors’ goal “to provide the global church with knowledge and understanding of the Buddhist world and how to reach it for Christ.”

ISBN: 9780878085064
Pages: 210
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2003
Publisher: William Carey Library
Y.3-3 ชีวิตของดาวิดและคำอุปมา
85.00 ฿ 85.00 ฿ 85.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "ชีวิตของดาวิดและคำอุปมา ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "ชีวิตของดาวิดและคำอุปมา" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:

ชีวิตของดาวิด
บทที่ 1 พระเจ้าทรงเลือก
บทที่ 2 ความกล้าช่วยได้
บทที่ 3 ของขวัญพิเศษ
บทที่ 4 มิตรที่สัตย์ซื่อ
บทที่ 5 นมัสการพระเจ้า
บทที่ 6 ความยินดีเมื่อกลับใจ
บทที่ 7 ดาวิดกลับความสำเร็จ

คำอุปมาของพระเยซูคริสต์
บทที่ 8 ยกโทษให้เปล่าๆ
บทที่ 9 เพื่อนบ้านแท้
บทที่10 ทรัพย์แท้
บทที่11 กุญแจแห่งการอธิษฐาน
บทที่12 จงสัตย์ซื่อ
บทที่13 จงเตรียมพร้อม

Pages: 77
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
Y.3-2 พระบัญญัติ 10 ประการ สำหรับคนยุคปัจจุบัน
80.00 ฿ 80.00 ฿ 80.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง " พระบัญญัติ 10 ประการ สำหรับคนยุคปัจจุบัน ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู " พระบัญญัติ 10 ประการ สำหรับคนยุคปัจจุบัน" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่ง
บทที่ 2 วันสะบาโตคือ
บทที่ 3 คำสั่งและคำสัญญา
บทที่ 4 เจ้าอย่า...
บทที่ 5 จงพอใจ
บทที่ 6 พระคัมภีร์เป็นพระสัญญา
บทที่ 7 พระคัมภีร์เป็นความสว่าง
บทที่ 8 พระค้มภีร์เป็นอาวุธ
บทที่ 9 พระคัมภีร์เป็นกล้องส่องทางไกล
บทที่10 พระลักษณะของพระเจ้า
บทที่11 พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง
บทที่12 พระเจ้ายิ่งใหญ่
บทที่13 พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

Pages: 92
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
Y.3-1 ตามรอยบุคคลในพระคัมภีร์และ 1 ยอห์น
75.00 ฿ 75.00 ฿ 75.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "ตามรอยบุคคลในพระคัมภีร์และ 1 ยอห์น ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "ตามรอยบุคคลในพระคัมภีร์และ 1 ยอห์น" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
ตามรอยบุคคลในพระคัมภีร์
บทที่ 1 โนอาห์ผู้เชื่อฟัง
บทที่ 2 อับราฮัมผจญภัย
บทที่ 3 เจ้าชายโมเสส
บทที่ 4 โยชูวาผู้กล้าหาญ
บทที่ 5 กิเดโอนบุก
บทที่ 6 รูธเพื่อนผู้ซื่อสัตย์
บทที่ 7 อาบีกายิลผู้สร้างสันติ
บทที่ 8 สเทเฟนผู้ซื่อสัตย์

ศึกษา 1 ยอห์น
บทที่ 9 ให้เราเดินในทางสว่าง
บทที่10 หลักฐานพร้อม
บทที่11 ความรักของพระเจ้า
บทที่12 พระเจ้าอยู่ในเรา
บทที่13 เกิดใหม่

Pages: 88
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016