สมุดภาพพระธรรมสดุดีเล่มที่ 1: คำแนะนำ
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุด พระธรรมสดุดี
ประกอบด้วย 4 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 -คำแนะนำ
เล่มที่ 2 - คำปลอบโยน
เล่มที่ 3 - ความชื่นชมยินดี
เล่มที่ 4 - ความเมตตา

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
สมุดภาพพระคัมภีร์ เล่มที่ 4
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุด พระคัมภีร์
ประกอบด้วย 6 เล่ม

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
สมุดภาพพระคัมภีร์ เล่มที่ 3
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุด พระคัมภีร์
ประกอบด้วย 6 เล่ม

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
สมุดภาพพระคัมภีร์ เล่มที่ 2
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB

สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุดพระคัมภีร์
ประกอบด้วย 6 เล่ม
เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3
เล่มที่ 4
เล่มที่ 5
เล่มที่ 6

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
สมุดภาพพระคัมภีร์ เล่มที่ 1
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุด พระคัมภีร์
ประกอบด้วย 6 เล่ม

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
สมุดภาพพระกิตติคุณ - ลูกา
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุด พระกิตติคุณ
ประกอบด้วย 4 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 - มัทธิว
เล่มที่ 2 - มาระโก
เล่มที่ 3 - ลูกา
เล่มที่ 4 - ยอห์น

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
สมุดภาพพระกิตติคุณ - ยอห์น
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุด พระกิตติคุณ
ประกอบด้วย 4 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 - มัทธิว
เล่มที่ 2 - มาระโก
เล่มที่ 3 - ลูกา
เล่มที่ 4 - ยอห์น

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
สมุดภาพพระกิตติคุณ - มาระโก
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุด พระกิตติคุณ
ประกอบด้วย 4 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 - มัทธิว
เล่มที่ 2 - มาระโก
เล่มที่ 3 - ลูกา
เล่มที่ 4 - ยอห์น

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
สมุดภาพพระกิตติคุณ - มัทธิว
35.00 ฿ 35.00 ฿ 35.0 THB
สมุดภาพระบายสี พร้อมข้อพระคัมภีร์ท่องจำและหนุนใจสำหรับเด็ก ชุด พระกิตติคุณ
ประกอบด้วย 4 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 - มัทธิว
เล่มที่ 2 - มาระโก
เล่มที่ 3 - ลูกา
เล่มที่ 4 - ยอห์น

Pages: 16
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: CLC
ลูกกุญแจ 39 ดอก ไขพระคัมภีร์เดิม
100.00 ฿ 100.00 ฿ 100.0 THB
“กุญแจ” ไขพระคัมภีร์เดิม 39 ดอกนี้ เป็นหลักสูตรที่ใช้สำรวจ
พระธรรมทุกเล่มในพระคัมภีร์เดิม นี่หมายความว่าอะไร
หมายความว่าเราสำรวจพระธรรมทีละเล่มของพระคัมภีร์ทั้งหมด
แล้วเราก็จะสามารถเข้าใจว่า พระธรรมแต่ละเล่มมีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างไร
ตอนแรกเราต้องดูว่าพระธรรมเล่มนั้นมีหัวข้อสำคัญอะไรบ้างและ
เข้าใจถึงวิธีที่จะใช้กุญแจนั้น ไขความเข้าใจของแต่ละเล่ม
เพื่อจะตรวจให้ละเอียดถี่ถ้วนได้ด้วยตนเองในภายหลัง

ผู้เขียน: วิลเลียม ดับบลิว. ออร์

Pages: 154
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: eSTAR Foundation

ลูกกุญแจ 27 ดอก ไขพระคัมภีร์ใหม่
100.00 ฿ 100.00 ฿ 100.0 THB
“ลูกกุญแจ” 27 ดอกไขพระคัมภีร์ใหม่ เล่มนี้
เป็นหนังสือคู่มือประกอบการศึกษาพระคัมภีร์ที่ใช้สำรวจ
พระธรรมทุกเล่มในพระคัมภีร์ใหม่ที่กระชับ แต่ขณะเดียวกันก็บรรจุสาระสำคัญไว้อย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้อ่านรู้ถึงประวัติความเป็นมาของพระธรรมแต่ละเล่ม พร้อมทั้งประวัติของผู้เขียน และความมุ่งหมายซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ
และมีทัศนะอันถูกต้องต่อพระคริสตธรรมในพระคัมภีร์ใหม่ 27 เล่ม

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยท่านดูว่าพระธรรมแต่ละเล่มนั้นมีหัวข้อสำคัญอะไรบ้าง
และเข้าใจถึงวิธีที่จะใช้กุญแจนั้น ไขความเข้าใจของแต่ละเล่ม
เพื่อจะตรวจให้ละเอียดถี่ถ้วนได้ด้วยตนเองในภายหลัง


Pages: 114
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: eSTAR Foundation
พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียม - God Provides DVD
140.00 ฿ 140.00 ฿ 140.0 THB
Looking for great Christian content to share with your Thai friends and neighbors? Consider purchasing “GOD Provides” a brand new DVD that contains Six Epic Short Films...One Timeless Message.

หนังสั้น 6 เรื่องนี้มีประโยชน์มาก สำหรับกลุ่มย่อยของท่านที่จะเรียนรู้ในการเป็นผู้อารักขาของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและดียอดเยี่ยม

1. หญิงม่ายกับน้ำมัน - Widow and Oil
2. เสียงเรียกของเยเรมีย์ - Jeremiah's Call
3. บำเหน็จของอับราม - Abram's Reward บำ
4. อับราฮัมกับอิสอัค -Abraham and Isaac
5. เศรษฐีกับลาซารัส - Rich Man
6. ถูกยกขึ้น - Lifted UpSize: DVD
Published: 2016
Publisher: Crown Financial Ministries, Inc.
พระเจ้าต้องการอะไร? What does God want?
100.00 ฿ 100.00 ฿ 100.0 THB
หนังสือเล่มนี้เป็นบทนำถึงเรื่องราวจริง ๆ ของพระคัมภีร์
นั่นคือ ความรักของพระเจ้า วิธีที่พระเจ้าต้องการให้คุณ
มีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์และวิธีที่พระเจ้าต้องการช่วยให้คนอื่นๆ
การเรียนรู้เกี่ยวกับสองเรื่อแรกนั้นดูค่องข้างพื้น ๆ.....

แต่อาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเคยได้ยินมาแล้วจนชิน
นี่ไม่ใช่หนังสือชี้แนะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ทั่วไป
แต่หนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมไปถึงบางสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่นึกอยากให้มีคนมายื่นให้หลังจากที่ได้เชื่อ
ในข่าวประเสริฐแล้ว มันคงจะช่วยให้ผมเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์
และเข้าในแนวคิดสำคัญต่างๆ ได้บ้าง ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้
จะช่วยด้วยเช่นกัน

ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเตรียมผู้อ่านให้พร้อม
ที่จะอ่านหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่ผมเขียน
หลังจากที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว
ผมอยากขอแนะนำให้อ่าหนังสือ
สิ่งเหนือธรรมชาติ:สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับ
โลกที่มองไม่เห็นและเหตุผลที่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนนั้นสำคัญ


Pages: 136
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback (8.3 x 5.8 in)
Publisher: eSTAR Foundation
พระองค์เจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
55.00 ฿ 55.00 ฿ 55.0 THB
เป็นเรื่องราวและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์
ตั้งแต่การทำนายก่อนการเสด็จมา
ไปจนถึงการคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสวรรค์

Pages: 46
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback (8.3 x 5.8 in)
Publisher: eSTAR Foundation
พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างไร
160.00 ฿ 160.00 ฿ 160.0 THB
หนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างไร?
ได้อธิบายและสรุปข้อความต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักคำสอน
ที่สำคัญของพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างละเอียดครบถ้วน
ทั้งเป็นคู่มือชี้แนวทางให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถไปโบสถ์ได้
โดยจะได้ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วยตนเอง
หรือร่วมกับพวกพ้องได้
การศึกษาบทเรียนทุกบทในตำราเล่มนี้
จะใช่ให้การศึกษามีระเบียบแบบปผนถูกต้องยิ่งขึ้น

โดย อาร์. เอ. ทอร์รีย์
อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพระคริสตธรรม ชิคาโก

Pages: 293
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Publisher: sSTAR
บทเรียน "จงตามเรามา" - Follow Me
70.00 ฿ 70.00 ฿ 70.0 THB
หนังสือว่าด้วยการสร้างสาวก “จงตามเรามา” เล่มนี้ เขียนโดย ศจ. ดร. เดวิด แพลทท์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรในเมืองบรู้คฮีลส์ อลาบาม่า สหรัฐอเมริกา ท่านเขียนบนหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่พระเยซูทรงกระทำในการสร้าง สาวกขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในโลก ซึ่งเป็นที่พิสูจน์แล้วในประวัติศาสตร์ว่ามันได้ผลอย่างดีเยี่ยมขนาดไหน เมื่อผู้เขียนใช้หลักการนี้ในคริสตจักรของท่าน ทำให้ สมาชิกตื่นตัวและเข้าส่วนกับท่านในการออกไปสร้างสาวกในรัฐที่ท่านอยู่และอีก หลาย ๆ รัฐ ทั่วสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศทั่วโลก ในเอเชียก็มีประเทศ จีน อินโดนีเชีย และอินเดียที่เกิดผลมากอย่างทวีคูณ และขยายออกไปในประเทศ อื่น ๆ ในแถบนี้

ผู้เขียนใช้สำนวนภาษาที่เรียบง่ายและเป็นกันเองกับผู้อ่านมาก ซึ่งทุก คนสามารถเข้าใจได้ทันทีเมื่ออ่าน เชื่อเหลือเกินว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นพระพร อย่างมากมายสำหรับคริสตจักรไทย หากเราเชื่อและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูป ธรรมตามที่ได้อ่านและเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะทำให้อาณาจักรของพระเจ้า
ในประเทศไทยขยายออกไปตามพระมหาบัญชาจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอย่าง แน่นอน


Pages: 116
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2014
Publisher: eSTAR Foundation