คู่มือผู้นำค่านิยมครอบครัวคริสเตียน (Family Values - Leader)

คู่มือผู้นำค่านิยมครอบครัวคริสเตียน (Family Values - Leader)

100.00 ฿ 100.0 THB

100.00 ฿

Add to Cart


หลักสูตร ค่านิยมของครอบครัวคริสเตียนนี้เป็นหลักสูตรลำดับที่ 9 ในประกาศนียบัตรของโปรแกรมผู้นำคริสเตียน
หนังสือคู่มือนี้ประกอบด้วย 11 บทเรียน ใช้ควบคู่กับ หนังสือค่านิยมครอบครัวคริสเตียน

Pages: 51
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Copyright Year: 1985
Publisher: The C&MA Mission of Thailand