บทเรียนชีวประวัติของพระคริสต์ เล่ม 6

บทเรียนชีวประวัติของพระคริสต์ เล่ม 6

500.00 ฿ 500.0 THB

500.00 ฿

Add to Cart


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำ จัดทำชุดหนังสือ "ชีวประวัติของพระคริสต์" (จากพระธรรมมัทธิว) ทั้งหมด 6 เล่ม ในแต่ละเล่มจะเป็นหัวข้อศึกษาตามแต่ละช่วงของชีวประวัติพระคริสต์อย่างละเอียด
สำหรับ "ชีวประวัติของพระคริสต์ เล่มที่ 6 "การฟื้นคืนพระชนม์" เป็นเล่มสุดท้ายของชุดบทเรียนนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องราวการฟื้นคืนพระชนม์ หลักฐานยืนยันการฟื้นคืนพระชนม์ และการปรากฎตัวของพระองค์ซึ่งเป็ยหลักฐานยืนยันที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้

Pages: 341
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Copyright Year: 1985
Publisher: The C&MA Mission of Thailand