คู่มือผู้นำชีวประวัติเล่ม 5

คู่มือผู้นำชีวประวัติเล่ม 5

100.00 ฿ 100.0 THB

100.00 ฿

Add to Cart


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำ จัดทำชุดหนังสือ "ชีวประวัติของพระคริสต์" (จากพระธรรมมัทธิว) ทั้งหมด 6 เล่ม ในแต่ละเล่มจะเป็นหัวข้อศึกษาตามแต่ละช่วงของชีวประวัติพระคริสต์อย่างละเอียด
คู่มือผู้นำนี้ เป็นคู่มือสำหรับผู้นำกลุ่มเรียน ชีวประวัติพระคริสต์ เล่มที่ 5 แีแห่งการทนทุกข์ (ตอนที่ 2)
Pages: 68
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Copyright Year: 1988
Publisher: The C&MA Mission of Thailand